โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 
โครงสร้างและอัตรากำลัง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
 
29 8 2559 15 12 44
 
 

กรอบอัตรากำลั

ข้าราชการ

หัวหน้ากลุ่ม(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)           1        ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-ชำนาญการ                     1        ตำแหน่ง

พนักงานราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                3        ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                1        ตำแหน่ง

 
 
 

http--www.ricethailand.go.th-rice20web-Directer-g001-122x159

                    นางสาวประสพสรรพ์  กมลยะบุตร      (พี่เป็ด)

                    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

                    โทรศัพ์  02 561 4271  โทรสาร  02 561 4340

                    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                line

IMG               

                   นางสาววริน   วัฒนมะโน       (ริน)

                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                   โทรศัพ/โทรสาร  02 561 4340

                   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

                              line

 

 

001 profilepicture

              นางจรรยาพร  แสงนาค      (แอม)

                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                  โทรศัพ์/โทรสาร  02 561 4340 

                   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

                            line

12271082 1099715823381217 1183219854 o

                   

                     นางสาวสุภาพร  อิ่มกิจ       (เล็ก)

                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                      โทรศัพ์/โทรสาร  02 561 4340

                      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.