การติดต่อ


  •   2021-03-10 23:30:47    369  

ที่อยู่

กรมการข้าว เลขที่ 2177 ชั้น4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์

02-5614340

แฟกซ์

0-2561-4340

อีเมล์

[email protected]