ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ขึ้นตอนการปฏิบัติราชการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 2023-01-09 14:25:15

อ่านต่อ...

โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการถาครัฐการบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการภาครัฐ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 2021-04-23 11:12:20

อ่านต่อ...