ประชาสัมพันธ์ กพร.


Sample project image

กรมข้าว ยกเครื่องจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ เสริมขุมกำลังการผลิตให้ได้ 120,000 ตัน/ปี

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 2021-08-16 16:22:42

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว ดัน Smart Farmer มุ่งพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 2021-08-16 16:21:38

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมข้าว อัดรายการวิทยุ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 2021-08-16 16:20:02

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการถาครัฐการบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการภาครัฐ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 2021-04-23 11:12:20

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่