เนื้อหาราคากลาง
  •   2021-08-16 15:24:33    157     0


กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed) ปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 August 25645
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่ราคากลางซื้ออุปกรณ์ Internet access gateway13 August 25640
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาระบบติดตาม รายงาน พยากรณ์06 August 25642
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์บริการและการบริหารงานการปลูกข้าวความแม่นยำสูงของนาแปลงใหญ่ต้นแบบ ปี 256415 July 256461
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ผลงาน Smart Farmer ด้านข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 256413 July 256477
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลาง สำหรับจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์บริการและการบริหารงานการปลูกข้าวความแม่นยำสูงของนาแปลงใหญ่ต้นแบบ ปี 256409 July 256462
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 256406 July 256450
ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง เผยแพร่ราคากลางซื้อกระสอบปอ30 June 256443
ประกาศกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่อง เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน28 June 256434

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่า

ดูเพิ่มเติมคลิก