อธิบดีกรมข้าว อัดรายการวิทยุ


    วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

   

  • อธิบดีกรมข้าว อัดรายการวิทยุ "เกษตรก้าวไกล...ไปกับ ส.มก." 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าวเดินทางไปบันทึกเทปรายการวิทยุ "เกษตรก้าวไกล...ไปกับ ส.มก." ในหัวข้อ นโยบายของกรมการข้าว ปี 2564 รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตข้าว ตลอดจนกลไก/กลยุทธหรือแผนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ถึงมือชาวนา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร